Obrazovanje nastavnika – osnove OIE

OBUKA NASTAVNIKA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

U okviru projekta Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo održana je edukacija za nastavnike struke pod nazivom Osnove o obnovljivim izvorima energije. Edukacija se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela.

Nastavnici su se o obnovljivim izvorima energije educirali kroz predavanja i vježbe koje je vodio prof.dr. sc. Damir Šljivac, dipl. ing. predsjednik katedre Odjela za elektroenergetiku s Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. 18 nastavnika struke, inače djelatnika Elektrotehničke i prometne škole Osijek i Strojarske tehničke škole Osijek, sudjelovalo je u 30 satnoj edukaciji tijekom 5 dana u terminima 14., 15. i 16. veljače 2013. te 26. i 27. veljače 2013.

Poseban naglasak tijekom ove edukacije stavljen je na energiju sunčevog zračenja. Ovo je područje od posebnog značaja iz više razloga – u okviru projekta u školi instalirat će se solarni laboratorij, a njegova će se uporaba integrirati u kurikulum izbornog programa o obnovljivim izvorima enegije. Na taj će se način nastavnici direktno uključiti u izradu ovoga kurikuluma. Tijekom provedbe projekta također će se održati i Proljetna škola solarne energije za učenike srednjih škola iz Osijeka, kroz koju će učenice i učenici dobiti
obuku od temeljito educiranih nastavnika.

Osim tema o energiji sunčeva zračenja, tijekom edukacije obrađeni su i ostali obnovljivi izvori: biomasa i bioplin, vjetroelektrane, male hidroelektrane te geotermalna energija.

Postignuti su sljedeći ciljevi:

a) pokrivena su specifična tehnička pitanja vezana uz pojedine vrste obnovljivih izvora energije

b) dan je uvod u najviše korištene komponente i rješenja, dizajn preporučenih veličina, te pregled koristi i nedostataka za korisnika

c) sudionici su upoznati s postupcima održavanja opreme, a dobili su i preporuke o redovitom profesionalnom servisu

d) obuka je uključivala pregled opreme te tehničkih rješenja koja se koriste na nacionalnom tržištu, kao i nepristran pregled njihovih koristi i nedostataka.

Tijekom praktičnog dijela pokrivene su sljedeće teme:

a) projektiranje solarnih sustava – kako fotonapona tako i pripreme tople vode uporabom solarnih kolektora te pomoći pri grijanju prostorija

b) sudionici su naučili koristiti i računalni program „Homer“ koji služi za pronalaženje optimalnih rješenja u napajanju elektroenegetskih sustava

c) u praktičnom dijelu sudionici su radili i proračune sustava grijanja objekata pomoću toplinskih crpki uz korištenje geotermalne energije kao i proračune malih vjetroelektana.

Nakon završene obuke sudionici su vrlo pozitivno reagirali na ovakav način edukacije i spremnost za buduće izazove koji ih očekuju.