Pristup usmjeren na učenika u praktičnoj nastavi u strukovnim školama

Edukaciju nastavika stručnih predmeta vodio je Dr. sc. Boris Jokić znanstveni suradnik u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.

Edukacija je bazirana na slijedećim principima:

  • primjerenost sadržaja strukovnom obrazovanju
  • aktivni oblici rada
  • interakcija i otvorena komunikacija
  • praktičnim primjerima
  • primjerima dobre prakse iz sturkovnog obrazovanja Europske unije

Tijekom edukacije obrađene su slijedeće cjeline:

I. CJELINA

  1. KONSTRUKTIVIZAM I SOCIJALNI KONSTRUKTIVIZAM

a) Rrazličiti pristupi odgoju i obrazovanju

b) Osnovne postavke konstruktivizna i razlikovanje u odnosu na druge pristupe

c) Učenik u centru nastavnog procesa

d) Primjeri iz EU zemalja

2. ISRAŽIVANJE SLUČAJA I UČENJE OTKRIĆEM – PRAKTIČNI DIO

a) Odabir nastavne cjeline

b) Razrada pristupa u nastavnom procesu

c) Praćenje i vrednovanje učenika

d) Usporedba osmišljenih rješenja

II. CJELINA

3. STRATEGIJE AKTIVNOG I SURADNIČKOG UČENJA

a) Osnovne postavke aktivnog i suradničkog učenja

b) Prednosti i rizici ovakvog pristupa

c) Prilagodba aktivnog i suradničkog učenja u strukovnom obrazovanju

d) Primjeri iz EU zemalja

4. PROJEKTNA NASTAVA – PRAKTIČNI DIO

a) Odabir nastavne cjeline

b) Razrada pristupa nastavnom procesu

c) Praćenje i vrednovanje učenika

d) usporedba osmišljenih rješenja

III. CJELINA

5. UTJECAJ OKOLINE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA

a) Ekološki model utjecaja na obrazovna postignuća

b) Utjecaj nasljeđa i roditeljskog okruženja

c) Utjecaj škole i nasljeđa

d) Ključna uloga nastave na učenička postignuća

e) Primjeri iz EU zemalja

6. PROBLEMSKO UČENJE – PRAKTIČNI DIO

a) Odabir nastavne cjeline

b) Razrada pristupa nastavnom procesu

c) Praćenje i vrednovanje učenika

d) Usporedba osmišljenih rješenja

IV. CJELINA

7. MOTIVACIJA I DISCIPLINIRANJE

a) Različite konceptualizacije motivacije za učenje

b) Načini poticanja motivacije

c) Određivanje zajedničkih ciljeva

d) Modeli discipliniranja učenika

e) Moralno – obrazovne dvojbe vezane uz discipliniranje učenika

8. UČENJE ISTRAŽIVANJEM I PROJEKTNE STRATEGIJE NA ISTRAŽIVANJU – PRAKTIČNI DIO

a) Odabir nastavne cjeline

b) Razrada pristupa nastavnom procesu

c) Praćenje i vrednovanje učenika

d) Usporedba osmišljenih rješenja