Pristup usmjeren na učenika

Obuku nastavnika strukovnih predmeta održao je dr. sc. Boris Jokić iz Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

Edukacija je organizirana za 18 nastavnika elektrotehničke i strojarske struke u radi povećanja kompetencijskog potencijala i poboljšanja rada nastavnika u cilju ispunjenja osnovne svrhe cjelokupnog projekta u vidu povećanja prilagodljivosti radne snage u regiji i povećanju zapošljivosti učenika strukovnih škola.

Tijekom edukacije obrađene su slijedeće teme:

1. Konstruktivizam i socijalni konstruktivizam (22.3.2013.)

2. Strategije aktivnog i suradničkog učenja (22.3.2013.)

3. Utjecaj okoline na obrazovna

postignuća učenika (23.3.2013.)

4. Motivacija i discipliniranje (23.3.2013.)

5. Osnovni koncepti u vrednovanju i ocjenjivanju (25.4.2013.)

6. Ishodi učenja (25.4.2013.)

7. Analiza stvarnih pismenih i praktičnih provjera znanja (26.4.2013.)

8. Konstrukcija kvalitetne pismene i praktične provjere znanja (26.4.2013.)

9. Različiti modeli praćenja i vrednovanja (27.4.2013.)

10. Određivanje modela za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika i korištenje vrednovanja za unapređenje rada škola i aktiva unutar škola (27.4.2013.)

11. Pismena provjera znanja (9.5.2013.)