PROJEKTOM DO NOVIH ZNANJA I TEHNOLOGIJA OBNOVLJIVIH IZVORA


Projektni tim

Prati li oprema školskih laboratorija za vježbe suvremene zahtjeve tržišta rada? Kako pronaći rješenje i učenicima pružiti tražene kompetencije? Kako ih motivirati na upis strukovne škole i osposobiti da direktno utječu na razvoj gospodarstva? Odgovori na ova pitanja pronađeni su kroz projekt financiran sredstvima EU „Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo“.

O projektu

Kako je projekt nastao? Edukacijom nastavnika za projekt menadžment i ulaganjem u timski rad nastavnika nastalo je nekoliko ideja koje su osmišljene kroz projekte za pristupne fondove EU. Tema energetske učinkovitosti već je odavno integrirana u nastavu ali ovim se projektom još više nastojalo učenicima približiti ulogu i vrste obnovljivih izvora energije, a posebno važnost solarne energije. Na natječaju koji je objavila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u okviru IPA IV darovnice „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva“ ovaj je projekt prihvaćen. Elektrotehnička i prometna škola Osijek nositelj je provedbe projekta, a partneri u provođenju aktivnosti su Strojarska tehnička škola i Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Vrijednost projekta je 99.961,25 €, a 84,75 % sredstava financirano je sredstvima EU.

Ciljevi projekta

U rujnu 2012. godine započela je implementacija projekta „Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo“, koji je predstavljen u daljnjem tekstu. Cilj projekta bio je unaprijediti ljudske i materijalne kapacitete strukovnih škola u regiji u cilju obučavanja o obnovljivim izvorima energije korištenjem pristupa usmjerenog na učenika. Svrha je projekta unaprijediti zapošljivost učenika strukovnih škola i povećati prilagodljivost regionalne radne snage kroz obučavanje o obnovljivim izvorima energije.

Aktivnosti

U sklopu provedbe projekta održana je trodnevna Konferencija o regionalnim potrebama za zelenim vještinama za 80 sudionika. Svrha konferencije bila je provesti konzultacije sa socijalnim partnerima i identificirati specifične nedostatke zelenih vještina i potrebe za obukom, povećati motivaciju ciljnih skupina da aktivno sudjeluju u planiranim projektnim aktivnostima te dobiti podršku lokalnih i regionalnih vlasti. Predavači na konferenciji bili su stručnjaci koji su dali akademsko viđenje potreba i korisnosti obnovljivih izvora te njihovu iskoristivost u Hrvatskoj i svijetu: prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić i prof.dr.sc. Damir Šljivac. Poseban je gost predavač bio Bernd Roske, dipl. ing. koji je predstavio Projekt AIRE: Prilagodba i uspostava međunarodnog strukovnog obrazovanja za obnovljive izvore energije – (OSZ TIEM, Njemačka) koji se već niz godina provodi u Njemačkoj, a temelji se na uvođenju tehnologija obnovljivih izvora i provođenju edukacija (slika 1). Tijekom konferencije predstavila su se regionalna poduzeća i tvrtke koje se bave instaliranjem obnovljivih izvora energije. Iznijeli su svoja iskustva i teškoće s kojima se susreću u vezi nedovoljne edukacije i vještina radne snage koju zapošljavaju. Predstavljene su i prilagodbe strukovnih škola za zelene vještine – projekti koji su ranije provedeni u okviru IPA IV Razvoj ljudskih potencijala, Implementacija novih kurikuluma. Na temelju zaključaka donesenih na održanim okruglim stolovima nastale su smjernice za izradu novog kurikuluma s potrebnim kompetencijama i vještinama koje treba razviti kod nastavnika za uspješnu implementaciju u nastavi.

Strukovne škole europskih država imaju bogatije iskustvo u području implementacije kurikuluma obnovljivih izvora u nastavi. Proveden je studijski posjet u Srednju šolu tehniških strok Šiška Ljubljana (Slika 2) i Šolski centar Velenje. Cilj posjeta bio je predstavljanje kurikuluma i posjet opremljenim laboratorijima za vježbe iz područja obnovljivih izvora. Uočena je velika povezanost poduzeća iz okruženja sa školama koji međusobno pregovaraju o potrebama za kadrovima i specijaliziranim vještinama te kompetencijama koje potražuju. Gospodarstvo ulaže u opremu škola i edukaciju nastavnika kako bi dobili radnu snagu koja im donosi veću kvalitetu i profit. To je prepoznato kao ključna prednost za uspješniji razvoj cijele regije te je ovaj projekt usmjeren prema tome. Proveden je i posjet Srednjoj strukovnoj školi „Vice Vlatković“ Zadar gdje su nastavnici upoznali primjer dobre prakse u Hrvatskoj, a uz to imali priliku i praktično isprobati vježbe u njihovom Centru za solarnu energiju.

Edukacije i opremanje laboratorija za solarnu energiju

Bitno je imati opremu za obnovljive izvore energije, ali još je bitnije znati prenijeti znanje i motivirati učenika za nova znanja o osnovama obnovljivih izvora energije i stjecanje određenih vještina i kompetencija. Tako su uslijedile edukacije nastavnika iz područja obnovljivih izvora koju je održao prof. dr. sc. Damir Šljivac, poučavanja usmjerenog na učenika u izvođenju praktične nastave koju je održao dr. sc. Boris Jokić (Slika 3), praktična edukacija od 40 sati u tvrtki koje se bavi montažom i prodajom solarnih sustava grijanja potrošne tople vode i fotonaponskih sustava (Slika 4), četverodnevna edukacija u Solarnoj akademiji u Niestetalu te obuka za rad na novoj opremi. Educirano je 18 nastavnika strukovnih predmeta. Aktivnosti edukacija provodile su se tijekom pet mjeseci. Uz redovne obveze u nastavi nastavnici su nazočili na 147 sati edukacija. Zbog prepoznavanja važnosti tema i samog projekta, te uz puno dobre volje i entuzijazma, sve su aktivnosti uspješno provedene, kako je i predviđeno. Nakon završenih edukacija održana je jednodnevna radionica za razmjenu stečenih znanja i iskustava kroz predavanja i praktične vježbe u novoopremljenom laboratoriju na kojoj je sudjelovalo 50 nastavnika strukovnih škola iz okruženja. (Slika 5)

Novi laboratorij za solarnu energiju opremljen je s 8 radnih mjesta, predviđenih za rad učenika u paru. (Slika 6) Na pokretnom demonstracijskom otočnom sustavu koji se može koristiti u stvarnim uvjetima izvan laboratorija i na panel solarnim pločama na kojima se može simulirati sunčeva svjetlost pomoću svjetiljki različite jačine, učenici će praktično raditi mjerenja, očitavati ih na mjernim instrumentima (napon, jakost struje, snaga i sl.) te ih pohranjivati na tablete. Nakon provedenog kurikuluma učenik će znati ulogu pojedinih komponenata i moći samostalno spajati dijelove otočnog fotonaponskog sustava u jednu funkcionalnu cjelinu. Laboratorij će koristiti učenici Elektrotehničke i prometne škole Osijek te Strojarske tehničke škole Osijek. Znanja o obnovljivim izvorima i potrebite vještine bit će dostupne putem obrazovanja odraslih i široj populaciji po završetku projekta.

Ljetna škola solarne energije

Pilot – provedba novog kurikuluma ostvarena je kroz Ljetnu školu solarne energije koja je održana tijekom lipnja ove godine. Na poslani poziv srednjim školama u okruženju pristigao je iznimno visok broj prijavljenih učenika za sudjelovanje. Kurikulum su proveli nastavnici i predstavnici Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Odabranih 30 učenika tijekom 30 sati teorijske i praktične nastave naučilo je vrste obnovljivih izvora energije, upoznalo mogućnosti njihove primjene u industriji i kućanstvu, načine mjerenja i interpretacije rezultata na opremi u laboratoriju. (Slika 7) Broj prijava i evaluacije učenika pokazuju da je tema obnovljivih izvora zanimljiva i nova, te da su usvojili puno novih znanja i vještina koje će kasnije koristiti u svojim zanimanjima.

Završetak projekta

Sva postignuća projekta bit će predstavljena sudionicima konferencije, gospodarstvenicima, privrednicima i školama iz okruženja na završnoj konferenciji 6. rujna 2013. u Hotelu Osijek.

Elektrotehnička i prometna škola Osijek prva je strukovna škola u regiji koja je prepoznala važnost obnovljivih izvora energije te izradila kurikulum i opremila stručni laboratorij suvremenom opremom iz tog područja. Težnja je škole slijediti preporuke unaprjeđivanja nastave u skladu sa zahtjevima razvoja gospodarstva i tehnologije te time postati konkurentna i inovativna za učenike koji žele razviti vještine i kompetencije tražene na tržištu rada, a nakon završetka obrazovanja u toj školi lakše će se zaposliti.

Što još reći? Ovaj je projekt nešto na što su ravnatelj Ladislav Lukavec, dipl. ing. i svi nastavnici iznimno ponosni. Treba istaknuti kako je za uspješno provođenje planiranih aktivnosti bila ključna suradnja i timski rad, pogotovo ravnatelja, voditeljice projekta i članova provedbenog tima. Nastavnici koji su najviše pridonijeli uspješnoj provedbi projekta su voditeljica projekta Blaženka Pul, prof. i članovi provedbenog tima: Karolina Brleković, prof., Mato Filaković, dipl. ing., Danijela Ivanović-Ižaković, dipl. ing., Vjekoslav Jakopović, dipl. ing., Anđelko Janjić, dipl. ing., Jelena Noskov, prof., Daliborka Pavošević, prof., Ankica Taušan, dipl. oecc., Ana Kedveš, mag. (Slika 8)

Snagu i volju za ovaj projekt, a tako i za slične projekte u budućnosti, nalaze u nadi da će najveću korist od uvođenja inovacija i edukacija nastavnika imati učenici, potom gospodarstvenici.

Blaženka Pul, prof.