Više o projektu

Relevantna pozadina projekta

Elektrotehnička i prometna škola Osijek provodi projekt ZELENE VJEŠTINE ZA ELEKTROTEHNIKU I STROJARSTVO (iz darovnice „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva“ u okviru IPA IV komponente), ukupne vrijednosti 99.961,25 EUR i financiran je sredstvima EU u iznosu od 84,75 %. Nositelj projekta je Elektrotehnička i prometna škola Osijek. Partneri u provođenju projekta su Strojarska tehnička škola i Udruga Zeleni Osijek.

 

Svrha projekta jest unaprijediti zapošljivost učenika strukovnih škola i povećati prilagodljivost regionalne radne snage.

 

Opći cilj projekta

Cilj je projekta unaprijediti ljudske i materijalne kapacitete strukovnih škola u regiji u svrhu obučavanja o obnovljivim izvorima energije korištenjem pristupa usmjerenog na učenika.

 

Specifični ciljevi

1. Unaprijediti ljudske i materijalne kapacitete strukovnih škola u regiji za poučavanje sadržaja o obnovljivim izvorima energije za razvoj „zelenih vještina” korištenjem pristupa usmjerenog na učenika

2. Povećati dostupnost obuka za „zelene vještine“ široj populaciji regionalne radne snage

 

Ciljna skupina

18 nastavnika strukovnih škola koji će proći obuku o OIE; 30 sudionika Proljetne škole solarne energije; 250 učenika strukovnih škola; 80 dionika regionalnog tržišta rada; 285 strukovnih škola RH.

 

Glavne projektne aktivnosti

° organizacija konferencije o regionalnim potrebama za zelenim vještinama,

° studijsko putovanje u Ljubljanu i Velenje s ciljem upoznavanja primjera dobre prakse;

° priprema natječaja za izvoditelja obuke nastavnika za osnova obnovljivih izvora energije;

° provedba i evaluacija obuke nastavnika;

° priprema natječaja za nabavu laboratorijske opreme,

° implementacija i evaluacija programa Proljetne škole solarne energije;

° dizajn i izdavanje internetskog priručnika i e-learning materijala za nastavnike;

° dizajn i tisak promotivnih materijala o projektu;

° završna konferencija.

 

Zemljopisno područje provedbe

Projekt se provodi na području Osječko-baranjske županije.

 

Trajanje provedbe projekta

Provedba projekta je započela 22. rujna 2012. godine i trajat će 12 mjeseci.

 

Popis projektnih aktivnosti:

 

  1. Konferencija o regionalnim potrebama
  2. Studijski posjet u cilju predstavljanja dobre prakse u EU državi članici – Slovenija
  3. Priprema natječaja za pružatelja usluge obuke nastavnika
  4. Provedba i vrednovanje obuke nastavnika.

Obuka nastavnika podijeljena je u 6 glavnih komponenti:

Osnove OIE (30 sati)

Pristup usmjeren na učenika u praktičnoj nastavi u strukovnim školama (30 sati)

Obuka u solarnoj akademiji – 4 dana po 8 sati (32 sata)

Obuka u solarnom edukacijskom centru organiziranom u strukovnoj školi – 3 dana po 5 sati (15 sati)

Stručna praksa kod poslodavca koji koristi OIE tehnologije – tijekom jednog radnog tjedna (40 radnih sati )

Razmjena stečenog iskustva (6 sati)

 

  1. Priprema natječaja za nabavu laboratorijske opreme
  2. Provedba i vrednovanje programa Proljetne škole solarne energije
  3. Dizajn i objava web priručnika i e-learning alata za nastavnike
  4. Dizajn i tisak brošure o projektu
  5. Završna konferencija