Završna konferencija

Elektrotehnička i prometna škola Osijek završnom je konferencijom održanom 6. 9. 2013. zaokružila jednogodišnji projekt „Zelene vještine za elektrotehniku i strojarstvo” sufinanciranog iz EU fondova IPA- IV Razvoj ljudskih potencijala u okviru programa Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim tržištima rada/gospodarstva. Projekt je započeo 22. rujna 2012. godine.

Cilj je projekta bio razvijati zelene vještine učenika strukovnih škola i obučavati širu populaciju u regiji o obnovljivim izvorima energije. U potpunosti smo uspjeli ostvariti sve predviđene ciljeve, o čemu svjedoči 18 educiranih nastavnica i nastavnika strukovnih škola te 30 učenica i učenika slavonsko-baranjskih srednjih škola koji su aktivno sudjelovali u Ljetnoj školi solarne energije tijekom lipnja 2013. Uspješnost projekta pokazuje i novoopremljeni laboratorij za solarnu energiju koji koriste učenici Elektrotehničke i prometne škole Osijek, nositeljice projekta, kao i učenici partnerske Strojarske tehničke škole Osijek.

Na završnoj smo konferenciji promovirali rezultate projekta (razvijen kurikulum obnovljivih izvora energije, opremljen solarni laboratorij, izrađena internetska stranica, priručnici za nastavnike i e-learning materijali, kao i brošura o projektu te video pregled odrađenih aktivnosti), predstavili iskustva polaznika obuke i socijalnih partnera i raspravljali o stečenom iskustvu. Cilj je završne konferencije bio i razmotriti načine nastavka projekta kao i pitanja održivosti projekta. Na konferenciji su predstavljena iskustava polaznika stručnih edukacija i ključnih dionika, uz otvorenu mogućnost za raspravu i razmjenu mišljenja socijalnih partnera, poput poslodavaca, Zavoda za zapošljavanje, predstavnika obrazovnih ustanova te regionalnih i lokalnih vlasti. Sudionici projekta procijenili su ovakvu vrstu edukacije dinamičnom i izrazito korisnom, bilo da su govorili o studijskim posjetima školama u Velenju, Ljubljani ili Edukacijskom centru solarne energije u Zadru ili Solarnoj akademiji u Niestetalu u Njemačkoj, stručnoj praksi kod poslodavaca koji koriste obnovljive izvore energije ili edukaciji o osnovama o obnovljivim izvorima energije te edukaciji za pristup usmjeren na učenika u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi.

Iznimno pozitivne reakcije zabilježene su i na nastavničkoj razmjeni znanja stečenoga obukom koja je održana 04. srpnja 2013. Ukupno 50 nastavnika strukovnih predmeta imalo je priliku doznati sve o projektu te isprobati i izraditi vježbu na didaktičkoj opremi na kojoj će raditi i učenici u solarnom laboratoriju. Sudionici razmjene znanja naglasili su vrijednost novih iskustava, čime je potvrđeno da je ovim projektom unaprijeđena edukacija učenika i nastavnika u budućnosti. Učenice i učenici – sudionici Ljetne škole solarne energije istaknuli su zanimljivost, korisnost, aktivno učenje i iskoristivost stečenih znanja i vještina, kao i činjenicu da su imali priliku upoznati učenike različitih smjerova iz različitih škola. Nastavnici su pohvalili dobro isplanirane sadržaje, praktičnost i primjenjivost nove opreme i priručnika za rad u laboratoriju, uz poseban osvrt na izvrsnu motiviranost skupine i međusobnu komunikaciju pri suradničkom učenju.